Skawina, 2020. május 24.
 

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk

 

                  A művészet szerint. 13 bekezdés 1-2 szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (EU) 2016/679 A 2016/04/27 r. Az egyének védelméről, tekintettel a személyes adatok feldolgozása és a szabad mozgását, adatok és az irányelv hatályon kívül helyezése 95/46 / EK irányelv (az általános védelmi rendelet adatok) (az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119., 1. o.) - a továbbiakban: RODO - szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy:

Személyes adatainak adminisztrátora Popek kézműves úr, aki INTEMERATA DENT Przemysław Popek néven vállalkozást vezet (üzleti cím: ul. Wyspiańskiego 83, 32-050 Skawina, NIP: 6792623701, e-mail: office@intemerata.eu
Az Ön személyes adatait többféle célra fogják feldolgozni, azaz a velünk kötött szerződések helyes végrehajtása érdekében adóügyi célokra, és felmerülhetnek a polgári jogi rendelkezésekből eredő követelések feldolgozása is, ha felmerülnek. (Emlékeztetni kell arra, hogy a "szerződéskötés" kifejezés magában foglalja a szerződés megkötése előtt az érintett kérésére benyújtott kereseteket is, amennyiben azok a szerződés megkötéséhez szükségesek).
Adataid megadása önkéntes, de szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez.
Önnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz, mozgatni, javítani, kérni, hogy el kell távolítani vagy kifogásolja az Ön különleges helyzetét.
Ha úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályi előírásokkal ellentétesen fogják feldolgozni, akkor jogosult panaszt tenni a felügyelő szervhez, amely a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal elnöke.
Az adatok feldolgozásának jogalapja a művészet. 6 bekezdés 1 liter. b szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (EU) 2016/679 A 2016/04/27 r. védelméről szóló egyének a személyes adatok feldolgozása és a szabad mozgását, adatok és az irányelv hatályon kívül helyezése 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) (Dz. U. EU. L. 2016. 119. sz, 1. o.) - további RODO, (azaz. a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy a megállapodás, amelynek Ön fél, vagy, hogy tegyenek lépéseket az Ön kérésének, mielőtt a szerződés megkötése) art. 6 bekezdés 1 liter. c RODO (azaz az adatfeldolgozás szükséges ahhoz, hogy eleget tegyen számunkra fennálló jogi kötelezettségnek, mint például az archiválási kötelezettség) és a művészet. 9 bekezdés. 2 liter. f RODO (azaz a feldolgozás szükséges a követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez).
A címzettek személyes adatait azok személyek, amelyeknek a adattovábbítási kötelezettséget alapján alkalmazandó jog, beleértve az APEH, valamint a szolgáltatók javára könyvelési szolgáltatások, szállítás, futár és kézbesítése, valamint jogi szolgáltatások.
A személyes adatok feldolgozása általunk egész idő alatt, hogy a szerződés nem kerül sor, valamint később, azaz. Lejártáig az elévülési idő minden eredő követelések a szerződés kapcsán a biztonsági követelménynek.
Személyes adatait nem fogják feldolgozni profilozás formájában.