Skawina, 24. května 2020.
 

Informace týkající se zpracování osobních údajů

 

                  Podle čl. 13 odst. 1-2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 04.27.2016 r., O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES nařízení (General Protection (Úřední věstník Evropské unie L 119, s. 1) - dále jen RODO - rádi bychom Vás informovali, že:

Správcem vašich osobních údajů je pan řemeslník Popek podnikající pod jménem INTEMERATA DENT Przemysław Popek (adresa firmy: ul. Wyspiańskiego 83, 32-050 Skawina, NIP: 6792623701, e-mail: office@intemerata.eu.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro několik různých účelů, tj. Pro správné provádění smluv uzavřených s námi pro daňové účely, a mohou být rovněž zpracovávány pro nároky vyplývající z ustanovení občanského práva, pokud vzniknou. (Mělo by být připomenuto, že výraz "plnění smlouvy" zahrnuje také opatření přijatá před uzavřením smlouvy, na žádost subjektu údajů, pokud jsou nezbytné k uzavření smlouvy).
Poskytování údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.
Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, přesunutí, opravu, požadavek, aby byly odstraněny nebo aby se zabránilo vaší zvláštní situaci.
Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozporu s právními požadavky, máte právo podat stížnost dozornému orgánu, který je předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Právním základem pro zpracování vašich údajů je umění. 6 par. 1 lit. b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 r., o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Dz U. EU L. 2016. No. 119, s. 1..) - další RODO, (tj. zpracování je nezbytné pro dosažení souladu s dohodou, kterou jsou smluvními stranami, nebo aby přijaly opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy) art. 6 par. 1 lit. c RODO (tj. zpracování je nezbytné pro splnění zákonného závazku, který je nám povinný, jako je archivační povinnost) a čl. 9 par. 2 lit. f RODO (tj. zpracování je nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obhájení nároků).
Příjemci vašich osobních údajů budou ty subjekty, které mají povinnost předávat údaje na základě platných právních předpisů, včetně finančního úřadu, jakož i poskytovatele ve prospěch našich účetních služeb, dopravy, kurýrní služby a doručování pošty, jakož i právních služeb.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány námi po celou dobu, která bude provedena zakázka, stejně jako později, tj. Až do uplynutí promlčecí lhůty veškeré nároky vyplývající ze smlouvy a v souvislosti s požadavkem na zálohování.
Vaše osobní údaje nebudou zpracovány formou profilování.